Bilder från lägret 2018

Bilderna är 1920px (pixlar) på den längsta sidan och sparade i högsta format. Varje bild är ca 2Mb stora.